Warning: A non-numeric value encountered in /home/fundac34/domains/bank-sluchaczy.pl/public_html/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5763

Bank Słuchaczy Radia Warszawa
Projekt Fundacji Kapitał Młodych i Radia Warszawa

Polityka prywatności i informacja o ochronie danych osobowych
dla projektu Bank Słuchaczy Radia Warszawa

Wersja do pobrania: polityka_prywatnosci_BS_RODO

Informacje ogólne
[na czym polega projekt]

 1. Bank Słuchaczy Radia Warszawa jest projektem prowadzonym przez Fundację Kapitał Młodych z siedzibą w Warszawie przy ul. Nawigatorów 5/2 (04-628), zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000485533, posiadająca NIP 5322047062 (dalej: Fundacja).
 2. Celem projektu jest zapewnienie niezależności finansowej Radia Warszawa (rozgłośni katolickiej diecezji warszawsko-praskiej) poprzez zbudowanie społeczności ludzi dobrowolnie wspierających katolicką rozgłośnię Honorowym Abonamentem – regularnymi darowiznami umożliwiającymi działalność ewangelizacyjną Radia Warszawa. Wpłaty te nie są ściśle kontrolowane przez Fundację i stanowią honorowe zobowiązanie się do wspierania rozgłośni.
 3. Fundacja Kapitał Młodych jest pozarządową organizacją współpracującą z Radiem Warszawa. Fundacja co miesiąc przekazuje wszystkie darowizny od Banku Słuchaczy do Radia Warszawa. Fundacja organizuje także doraźne akcje promocyjne, spotkania z członkami Banku Słuchaczy, prowadzi stronę bank-sluchaczy.pl, banksluchaczy.pl, profil Banku Słuchaczy na Facebooku oraz kontaktuje się mailowo z darczyńcami, którzy wyrazili na to zgodę.

[GŁÓWNE PROCESY ZWIĄZANE Z DANYMI OSOBOWYMI]

 1. Przekazanie darowizny w ramach Banku Słuchaczy wiąże się z przekazaniem obdarowanemu swoich danych osobowych. Dokonując przelewu w banku, darczyńca decydują o zakresie przekazywanych dalej danych. Ze względu na konieczność wykazania legalności źródeł finansowania Banku Słuchaczy, rekomendujemy o przekazywanie danych zawierające informacje o donatorze. W standardowym modelu są to imię, nazwisko, adres, tytuł zawierający nr id darczyńcy (ID-BSRW).
 2. Wypełnienie formularza na stronie banksluchaczy.pl umożliwia formalne zapisanie się do grona członków Banku Słuchaczy przez podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres email, deklarowana kwota wsparcia. Opcjonalnie można udostępnić także adres korespondencyjny w celu otrzymywania okazjonalnych kartek z podziękowaniem / życzeniami świątecznymi oraz poprosić o comiesięczne przypomnienie o dokonaniu wpłaty.[PODSTAWA PRAWNA]

   

 3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:
  1. Podmiotem zarządzającym i czuwającym nad Państwa danymi osobowymi (tzw. administratorem danych osobowych) jest Fundacja Kapitał Młodych z siedzibą w Warszawie przy ul. Nawigatorów 5 m.2, 04-628 Warszawa.
  2. Kontakt z Fundacją jest możliwy telefonicznie poprzez Infolinię (22 378 15 06), listownie na adres siedziby lub mailowo na adres zarzad@kapitalmlodych.pl.
 4. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym. Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest umożliwienie rejestracji w Banku Słuchaczy, nadanie numeru ID-BSRW oraz otrzymywanie komunikacji mailowej związanej z działalnością projektu.[CEL I ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH]
 5. Wskazane w pkt 4. i 5. Dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu:
  1. Prowadzenia rejestru członków Banku Słuchaczy,
  2. przesyłania podziękowań i życzeń świątecznych,
  3. informowania donatorów o wynikach działalności Banku Słuchaczy,
  4. informowania osób zarządzających Radiem Warszawa o przebiegu projektu i stanie przekazywanych darowizn.
  5. Realizowaniu bieżących zapytań od członków Banku Słuchaczy spływających drogą mailową.
 6. Odbiorcami danych mogą być:
  1. osoby pisemnie upoważnione przez Zarząd Fundacji (np. dział księgowości, biuro, dyrekcja Radia Warszawa), wyłącznie w celach związanych z bieżącą działalnością Banku Słuchaczy Radia Warszawa,
  2. pracownicy firmy kurierskiej (np. przy wysyłce podziękowań).
 7. Fundacja co do zasady nie przekazuje danych innym podmiotom. Wyjątek stanowią:
  1. Radio Warszawa, które jest głównym beneficjentem projektu Bank Słuchaczy Radia Warszawa. Z tego powodu po zawarciu stosownych umów i opracowaniu procedur bezpiecznego przetwarzania danych osobowych:
   1. Raz w miesiącu przekazujemy do Radia Warszawa informację o dokonanych darowiznach w miesiącu poprzednim;
   2. Dwa razy w roku przekazujemy do Radia Warszawa informacje adresowe darczyńców, którzy wyrazili na to zgodę, w celu wysyłki okazjonalnych kartek świątecznych;
  2. Firma Freshmail, za pośrednictwem której rozsyłane są grupowe wiadomości email.
 8. Dane osobowe będą przechowywane do czasu otrzymania informacji o rezygnacji ze wspierania Radia Warszawa lub informacji o wypisaniu się z grona członków Banku Słuchaczy. Taka informacja przekazana mailowo na adres zarzad@kapitalmlodych.pl jest równoznaczna z wyczerpaniem celu przetwarzania danych osobowych darczyńcy opisanych w pkt 8.
 9. Dane są uzyskiwane:
  1. od banku w związku z informacją o dokonanych na rzecz Banku Słuchaczy przelewach,
  2. z deklaracji składanych na stronie www.bank-sluchaczy.pl, posiadającej certyfikat SSL zwiększający bezpieczeństwo podawanych danych osobowych, poprzez formularz rejestracyjny.
  3. Poprzez obsługę skrzynki mailowej zarzad@kapitalmlodych.pl oraz banksluchaczy@kapitalmlodych.pl
 10. Uprzejmie informujemy, że nie profilujemy danych osobowych opartych o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.[ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH OSOBOWYCH]

   

 11. Fundacja jako administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem na podstawie art. 15–22 RODO. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.
 12. Każdy zarejestrowany członek Banku Słuchaczy Radia Warszawa posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 13. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Fundacji Kapitał Młodych z siedzibą w Warszawie to: Wojciech Broniatowski, ul. Nawigatorów 5/2, 04-628 Warszawa, adres e-mail: zarzad@kapitalmlodych.pl, infolinia 22 3781506.[INFORMACJE OGÓLNE O STRONIE BANK-SLUCHACZY.PL]

   

 14. Właścicielem serwisu bank-sluchaczy.pl i www.banksluchaczy.pl jest Fundacja Kapitał Młodych.
 15. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Home.pl S.A., funkcjonującego pod adresem home.pl.
 16. Każdego użytkownika i klienta serwisu oraz subskrybenta newslettera należącego do Operatora Serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie www.bank-sluchaczy.pl.
 17. Fundacja Kapitał Młodych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
 18. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z Polityką Prywatności, prosimy nie odwiedzać serwisu oraz nie zapisywać się do newslettera należącego do Fundacji Kapitał Młodych.
 19. Podczas korzystania z Serwisu Użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownik nie ma prawnego obowiązku podania swoich danych osobowych. Jednak dane związane z sytuacją Użytkownika, podane w celu nawiązania współpracy przez Fundację Kapitał Młodych – są niezbędne do udzielenia określonego rodzaju wsparcia.
 20. Fundacja Kapitał Młodych wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.[COOKIES I FORMULARZE]

   

 21. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 22. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 23. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, jednak zawarte są w zakresie opisanym w pkt 8.
 24. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania danych osobowych w postaci email, imienia i nazwiska firmie Freshmail w celu zrealizowania wysyłki grupowych wiadomości dotyczących projektu Bank Słuchaczy.
 25. Serwis korzysta z plików cookies tylko do zanonimizowanych celów statystycznych.
  1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  3. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 

 

FacebookMENUAudycje
Scroll Up